JÓZEFA WIĄZ

Ochotniczka Józefa Wiąz, córka Jana i Agnieszki, ur. 16 maja 1918 r.

Byłam wywieziona 14 czerwca 1941 r. z Wilna. Wysłana zostałam do Kraju Ałtajskiego, do kołchozu Czyściunka, do pracy rolnej.

Praca była bardzo ciężka, natomiast wyżywienie marne. Trzeba było ostatnie rzeczy sprzedać i żyć. W tym kołchozie było nas 11 osób, w tym cztery Litwinki.

Udostowierenije otrzymałam 8 września. Po amnestii wyjechałam na południe, do Ugowaij [Ługowoje?]. Z Ugowaj [Ługowoje?] wyjechałam z cywilną ludnością i wojskiem do Persji. Z rodziną nie miałam kontaktu. Do wojska wstąpiłam w Teheranie 14 czerwca 1942 r.

Miejsce postoju, 10 marca 1943 r.