WŁADYSŁAW WALCZAK

1. Dane osobiste (imię, nazwisko, stopień, wiek, zawód i stan cywilny):

Władysław Walczak, ur. w 1910 r., robotnik, żonaty.

2. Data i okoliczności zaaresztowania:

Zaaresztowany byłem 21 listopada 1939 r. przez bolszewików na granicy w Przemyślu za Sanem.

3. i 4. Nazwa i opis obozu, więzienia lub miejsca przymusowych prac:

Dwa miesiące siedziałem w Przemyślu, potem w Kijowie, z Kijowa wywieźli mnie do Archangielska do punktu zbornego. Stamtąd wywieźli mnie do Pieczory, 1 oddzielenie. Tam pracowałem na drogach. Pracowało ze mną kilku Polaków. Jeden zmarł w marcu 1940 r. w 41 kolonii, pan Padowski, prawdopodobnie spod Warszawy. Warunki mieszkaniowe były możliwe, ja po prawdzie mało mieszkałem pod dachem, po największej części pod gołym niebem na torze.

5. i 6. Życie w obozie, więzieniu; stosunek władz NKWD do Polaków:

Pracowali też Rosjanie, żyliśmy z nimi nie najgorzej, byli to przestępcy pospolici. NKWD- ziści byli rozmaici, starsi byli życzliwi, natomiast młodsi bardzo wstrętni. Komendanci byli też więźniowie.

7. Pomoc lekarska, szpitale, śmiertelność:

Pomoc lekarska była możliwa.

8. Czy i jaka była łączność z krajem i rodzinami?

Łączność z krajem była niemożliwa.

9. Kiedy został zwolniony i w jaki sposób dostał się do armii?

18 sierpnia 1941 r. zostałem zwolniony z punktu zbornego i skierowano mnie do wojska polskiego w Tockoje.

Obecnie jestem w 5 kompanii wartowniczej.

Miejsce postoju, 4 marca 1943 r.