ZENONA KUBARA

Zenona Kubara
kl. V
Publiczna Szkoła Powszechna w Wąchocku
pow. Iłża

Wspomnienia zbrodni niemieckich

Gdy Niemcy weszli na ziemie polskie w 1939 r., to wtedy zaczęli je niszczyć. Wrogowie odbierali ludzki dobytek. Zabierali mądrych i światłych ludzi, którzy byli potrzebni państwu polskiemu. Mordowano ludność w obozach koncentracyjnych, wywożono ją w głąb Niemiec na roboty. Wrogowie niszczyli, palili ludzkie wsie i osiedla. Zabraniano się uczyć języka ojczystego, zabierano dzieciom książki. W szkołach [nie wolno było] uczyć się historii, geografii i innych przedmiotów. Niemcy chcieli, żebyśmy zapomnieli polskiej mowy i wynarodowili się. Najeźdźcy chcieli wychować nas w duchu germańskim. Gdy pod koniec tej zbrodni niemieckiej wrogowie zaczęli szykować się do ucieczki, wtenczas zaczęto zrywać mosty kolejowe i rzeczne. Gdy zbliżał się front sowiecki, to dopiero Niemcy z wielkim popłochem zaczęli uciekać w różne strony, gdzie tylko mogli chronić się przed śmiercią.