ALEKSANDER OSIŃSKI

Stanisławowo, 14 października 1946 r.

Aleksander Osiński, zamieszkały gromada Stanisławowo,
gm. Pomiechowo, pow. warszawski

Zeznanie

Syn mój pracował za okupacji niemieckiej przy naprawie mostu na rzece Narew i został zabrany jako polityczny, wywieziony w nieznanym kierunku i prawdopodobnie zamordowany, bo do dnia dzisiejszego nie daje o sobie znaku życia. Syn Edward Osiński, lat 22. Zostaliśmy pozbawieni pomocy ze strony syna, który nam pomagał.