STANISŁAWA AUGUSTYNOWICZ

Łódź, 13 marca 1946 r.

W związku z ogłoszeniem podanym w „Dzienniku Łódzkim” pod tytułem Kto widział egzekucje publiczne podaję, co następuje:

W roku 1942 w kwietniu mąż mój został aresztowany w domu własnym przy ul. Żurawiej 12 o godzinie drugiej w nocy i przewieziony na Pawiak. Aresztowanie nastąpiło na skutek doniesienia jednego z konfidentów gestapo, że mąż mój ukrywa u siebie spadochroniarza sowieckiego nazwiskiem Mikołaj Smirnow.

Po udowodnieniu mu winy [mąż] pozostał na Pawiaku do 15 października 1942 roku. Tego dnia został powieszony jako komunista z wieloma innymi nieszczęśliwcami na peryferiach Warszawy.

Ponieważ pozostał mi syn, więc bardzo byśmy chcieli mieć jakikolwiek ślad, gdzie [mąż] został zakopany czy pochowany.

Ludwik Augustynowicz, ur. 15 sierpnia 1907 r. z ojca Tomasza, matki Walerii.

Uprzejmie prosimy o jakąkolwiek wiadomość o naszym nieszczęśliwym ojcu i mężu.

Żona
Stanisława Augustynowicz
Łódź, ul. Pomorska 23 m. 24