TEOFIL LIZIS

KWESTIONARIUSZ

o obozach

Miejscowość: Daleszyce
Gmina: Daleszyce
Powiat: Kielce
Województwo: kieleckie

1. Nazwa obozu:

obóz pracy

2. Położenie obozu:

Zarząd Gminny w osadzie Daleszyce, w jedynym budynku mieszkalnym na Rynku, [jaki pozostał] po spaleniu Daleszyc w sierpniu 1944r. Obóz otoczony był drutem kolczastym. Dla obcych był wstęp wzbroniony.

3. Rozmiary obozu:

budynek

4. Data założenia obozu:

25 lutego 1944 r.

5. Data likwidacji obozu:

30 listopada 1944 r.

6. Czy w obozie byli wyłącznie Polacy, czy wyłącznie Żydzi z Polski, czy Polacy i Żydzi z Polski:

Polacy

7. Czy w obozie byli cudzoziemcy (jacy? ilu?):

nie

8. Jaki był przeciętny stan zaludnienia obozu:

150 osób

9. Ile osób przeszło przez obóz podczas jego istnienia:

200 osób

10. Co się stało z więźniami w czasie likwidacji obozu:

chorych zwolniono, zdrowych popędzono pod eskortą do kopania rowów w Trzemośnie, gm. Szczecno

11. Czy więźniowie pracowali w obozie (jaką pracę wykonywali? jakie były warsztaty pracy?):

częściowo przy porządkowaniu obozu

12. Czy więźniowie pracowali poza obozem (jaką pracę wykonywali? gdzie?):

więźniowie bez względu na pogodę pod dozorem kopali rowy i sypali bunkry wokół osady Daleszyce

13. Jak odżywiano więźniów:

słabo, Komitet Opiekuńczy w Daleszycach dożywiał więźniów

14. Czy w obozie była izba chorych, szpital:

była izba chorych, ale nie było należytej opieki lekarskiej

15. Czy w obozach były epidemie (jakie?):

ludzie chorowali z wycieńczenia

16. Czy są dane o śmiertelności w obozie:

brak danych

17. Czy odbywały się egzekucje w obozie lub poza obozem:

brak danych

18. Czy zwłoki niszczono:

brak danych

19. Czy w obozie było krematorium:

nie

20. Czy ustalono gdzie zostały pochowane zwłoki zamordowanych:

brak danych

21. Jaki jest obecnie stan obozu, co zostało zniszczone, co znajduje się na miejscu obozu:

budynek odremontował tutejszy Zarząd Gminy i go zajmuje

22. Czy zachowały się z obozu jakieś dowody rzeczowe (jakie? gdzie się znajdują? czy zostały zabezpieczone?):

żadnych dokumentów ani rzeczy nie pozostawiono

23. Czy znane są nazwiska i ewentualne adresy osób, które więziono w obozie:

Malarecki Julian, Golmento Stanisław, Kanclerz Tadeusz, Zwierzyński Michał – wszyscy mieszkańcy osady gminy Daleszyce, Styk Stanisław spod Skarżyska

24. Czy znane są nazwiska Niemców, kierownika obozu i innych funkcjonariuszy:

brak danych

Dnia 5 października 1945 r. treść powyższego kwestionariusza została potwierdzona protokolarnie przez wójta gminy Daleszyce, Teofila Lizisa, wobec Sądu Grodzkiego w Daleszycach.