BOLESŁAW DEPAK

Chełmce, dnia 17 listopada 1948 r. o godz. 16.30 ja, Moszczyński Witold z Posterunku MO w Piekoszowie przesłuchałem niżej wymienioną osobę w charakterze świadka, która po uprzedzeniu jej o odpowiedzialności za fałszywe zeznanie w myśl art. 140 KK i prawie odmowy zeznań w myśl art. 104 KPK oświadczyła:


Imię i nazwisko Bolesław Depak
Imiona rodziców Feliks i Stanisława
Data urodzenia 5 maja 1912 r.
Wyznanie rzymskokatolickie
Zawód rolnik
Miejsce zamieszkania Chełmce, gm. Piekoszów, pow. Kielce
Stosunek do stron obcy

W sprawie niniejszej wiadomo mi jest, co następuje: W dniu 14 grudnia 1942 r., około godz. 10.00 przyszli trzech żandarmów z Łopuszna po Pieca Juliana, zam. Chełmce, ponieważ on uciekł z junaków. Piec Julian na widok żandarmów uciekał w stronę cmentarza. Żandarmi spostrzegli uciekającego Pieca Juliana, wystrzelili kilka razy z karabinów, przy czym został [on] ranny w plecy. Jeden żandarm doszedł do rannego Pieca Juliana, wystrzelił jeszcze trzy kule w niego, na co byłem naocznym świadkiem.