JÓZEF RODEK

Niewachlów, dnia 3 czerwca 1948 o godz. 12.00 ja, Brych Hieronim z Posterunku MO w Niewachlowie, działając na mocy art. 20 przep. wprow. KPK, z polecenia ob. Wiceprokuratora Rejonu Prokuratury Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 20 lutego 1948 r., LŻN Nr 82/47, wydanego na podstawie art. 20 przep. wprow. KPK, zachowując formalności wymienione w art. 235–240, 258 i 259 KPK, przesłuchałem niżej wymienionego w charakterze świadka. Świadek po uprzedzeniu o prawie odmowy zeznań z przyczyn wymienionych w art. 104 KPK, odpowiedzialności za fałszywe zeznanie w myśl art. 140 KK oświadczył:


Imię i nazwisko Rodek Józef
Imiona rodziców Franciszek i Maria z d. Gyrka
Data urodzenia 13 grudnia 1909 r., Laskowa
Wyznanie rzymskokatolickie
Zawód rolnik
Miejsce zamieszkania Laskowa, gm. Niewachlów, pow. Kielce
Stosunek do stron obcy

W sprawie niniejszej wiadomo mi jest, co następuje: Dnia mi już niepamiętnego, lecz początkiem czerwca 1943 r., wiadomo mi jest, że w miejscowości Las należącej do nadleśnictwa Czarnów około wsi Laskowej zostali rozstrzelani przez żandarmerię niemiecką, która przyjechała na obławę z Kielc. I złapali podczas tej obławy: Nowaka, z imienia nie znam, z Oblęgora, Proboszcza i Nadolnika, zam. Łęczno, gm. Samsonów, pow. Kielce.

Ww. osoby były bez dowodów osobistych i poczytani byli za partyzantów. Nazwiska oprawców są mi nieznane. Zwłoki zabitych zostały pogrzebane na miejscu stracenia przez ludność miejscową i ich rodziców. Po przyjściu Rosjan i oswobodzeniu Polski w roku 1945 zwłoki ww. rozstrzelanych zostały wykopane i przeniesione na cmentarz przez ich rodzinę.

Na tym protokół zakończyłem i przed podpisaniem odczytałem.