WANDA WACHOWICZ

Świadek Wanda Wachowicz, lat 24, córka Bolesława, obca, uprzedzona o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, bez przysięgi słuchana.

Zeznaje: Ryszard Hospodar pełnił w gestapo opatowskim funkcje szofera, a niezależnie od tego wykonywał on wyroki osobiście. Jak mi sam opowiadał, zabicie człowieka dla niego nie przedstawiało żadnego znaczenia. Wiem o tym, że zabił on robotnika pracującego w młynie, Niewójta, za wejście do getta. Sam mówił on, że pochodzi z Niemiec, ludzie jednak twierdzili, że jest z Sudetów.