STANISŁAW PALUCH

KWESTIONARIUSZ

o obozach

Miejscowość: Klimontów
Gmina: Klimontów
Powiat: Sandomierz
Województwo: kieleckie

1. Nazwa obozu:

Karny dla rolników za nieoddawanie kontyngentów rolnych.

2. Położenie obozu:

Klimontów.

3. Rozmiary obozu:

Trzy baraki.

4. Data założenia obozu:

Wrzesień 1944 r.

5. Data likwidacji obozu.

Jesień 1944 r.

6. Czy w obozie byli wyłącznie Polacy, czy wyłącznie Żydzi z Polski, czy Polacy i Żydzi z Polski?

Wyłącznie Polacy.

7. Czy w obozie byli cudzoziemcy, jacy (czy byli Żydzi z zagranicy?), ilu?

Nie.

8. Jaki był przeciętny stan zaludnienia obozu?

Około 300 osób.

9. Ile osób przeszło przez obóz podczas jego istnienia?

10. Co się stało z więźniami podczas likwidacji obozu?

Po wymuszeniu kontyngentów więźniów zwalniano.

11. Czy więźniowie pracowali w obozie, jaką pracę wykonywali, jakie były warsztaty pracy?

Pracowali przy regulacji rzeki Koprzywianki.

12. Czy więźniowie pracowali poza obozem, jaką pracę wykonywali, gdzie?

Powyższą pracę wykonywali poza obozem.

13. Jak odżywiano więźniów?

Przebywający w obozie częściowo odżywiali się we własnym zakresie, gdyż wydawane

im pożywienie było skromne.

14. Czy w obozie była izba chorych, szpital?

Nie było.

15. Czy w obozie były epidemie, jakie?

Epidemii nie było.

16. Czy są dane o śmiertelności w obozie?

17. Czy odbywały się egzekucje w obozie, poza obozem, w jaki sposób?

Nie.

18. Czy zwłoki niszczono, jak, gdzie?

Nie.

19. Czy w obozie było krematorium?

Nie.


20. Czy ustalono, gdzie zostały pochowane zwłoki zamordowanych, zmarłych (podać miejsce)?
21. Jaki jest obecnie stan obozu, co zostało zniszczone, co znajduje się na miejscu obozu?
22. Czy zachowały się z obozu jakieś dowody rzeczowe (dokumenty, rzeczy po zamordowanych itp.), jakie, gdzie się znajdują, czy zostały zabezpieczone?
23. Czy znane są nazwiska i ewentualne adresy osób, które więziono w obozie (podać)?
24. Czy znane są nazwiska Niemców, kierownika obozu i innych funkcjonariuszy (podać nazwiska, szarże)?

Dnia 10 września 1945 r. treść powyższego kwestionariusza została potwierdzona protokolarnie przez wójta gminy Klimontów Palucha Stanisława wobec Sądu Grodzkiego w Sandomierzu.