MARIA SZYWAŁA

Włostowice, dnia 13 września 1948 r. o godz. 12.00 ja, Zygmunt Chruściel z Posterunku MO w Koszycach, działając na mocy: polecenia ob. Wiceprokuratora, wydanego na podstawie art. 20 przepisów wprowadzających. KPK, art. 257 KPK z powodu nieobecności Sędziego na miejscu, wobec tego, że zwłoka groziłaby zanikiem śladów lub dowodów przestępstwa, które do przybycia Sędziego uległyby zatarciu, zachowując formalności wymienione w art. 235–240, 258 i 259 KPK, przy udziale protkolanta: Biel Zygmunta, którego uprzedziłem o obowiązku stwierdzenia swym podpisem zgodności protokółu z przebiegiem czynności, przesłuchałem niżej wymienioną w charakterze świadka. Świadek po uprzedzeniu o: ważności przysięgi złożył przepisaną przysięgę, prawie odmowy zeznań z przyczyn wymienionych w art. 104 KPK, odpowiedzialności za fałszywe zeznanie w myśl art. 140 KK oświadczył:


Imię i nazwisko Maria Szywała
Imiona rodziców Tomasz i Katarzyna
Wiek 25 lat
Data urodzenia 10 grudnia 1922 roku
Wyznanie rzymskokatolickie
Zawód przy rodzicach
Miejsce zamieszkania Włostowice, gm. Koszyce, pow. Pińczów
Stosunek do stron siostra

W sprawie niniejszej wiadomo mi jest, co następuje: Stwierdzam jako siostra, że Szywała Julian zam. w gromadzie Włostowice do roku 1944. Szywała Julian należał do organizacji Bataliony Chłopskie za czasów okupacji. W roku 1944, 12 kwietnia, wychodząc z domu, Szywała Julian udał się do gm. Koszyce. Będąc na rynku w Koszycach, został otoczony przez Niemców, którzy go zastrzelili w podwórzu u ob. Lechowicza w dniu 12 kwietnia 1944 roku. Obecnie został pochowany na cmentarzu świętej pamięci ob. Szywała Julian przez rodziców, którzy zam. do obecnej chwili w gromadzie Włostowice, gm. Koszyce, pow. Pińczów.

Na tym protokół zakończyłam i przed podpisaniem odczytałam.