JÓZEFA ŁOZIO

Góry, dnia 16 września [19]48 r.

Zapisek dochodzenia


Imię i nazwisko Józefa Łozio
Imię ojca córka Wiesława Gredy
Data i miejsce urodzenia 11 lutego 1915 r., Kołków, gm. Góry, pow. Pińczów

W dniu 12 października 1943 r. toczył się bój partyzantów z Niemcami w lesie państwowym Góry – Chroberz. Po zakończeniu tego boju przyjechali Niemcy na naszą wioskę Kołków i zabrali kilku gospodarzy. W tym dniu zabrali mojego męża Łozio Józefa, lat 34, zam. Kołków, i na drugi dzień został zastrzelony przez Niemców w lesie państwowym Pozory, gm. Góry. Nadmieniam, że mój mąż nie należał do żadnej organizacji i zajmował się gospodarstwem. Na tym kończę swoje zeznanie i podpisuję.