STANISŁAW KLIMKIEWICZ

KWESTIONARIUSZ

o egzekucjach masowych i grobach masowych

Miejscowość: Łoniów
Gmina: Łoniów
Powiat: sandomierski
Województwo: kieleckie

1. Data i miejsce egzekucji:

Wiosna 1944 r.

2. Rodzaj egzekucji (rozstrzelanie, powieszenie itp.):

Rozstrzelanie.

3. Dane dotyczące zamordowanych:

Polacy, Żydzi, cudzoziemcy: Wszyscy Polacy.

Ilość osób zamordowanych: 3.

Skąd przywieziono ofiary: Szosa od strony Staszowa – Sandomierza.

Nazwiska, wiek, zawód, adresy: Bliższe dane są niewiadome, poza tym jedynie,

że byli to młodzi mężczyźni.

4. Czy wiadomo, o co oskarżano ofiary, czy egzekucja była zarządzeniem odwetowym itp.?

Wg zebranych danych egzekucji dokonano pod zarzutem przynależności do tajnych

organizacji polskich.

5. Kto dokonał egzekucji (żandarmi, gestapo, SS, policja, Wehrmacht)?

Gestapo wraz z żandarmerią.

6. Czy znane są nazwiska sprawców (podać nazwiska)?

Nie.

7. Czy zwłoki zostały spalone, zniszczone w inny sposób?

Nie.

8. Gdzie zostały pochowane zwłoki (dokładne miejsce)?

Koło Łoniowa w lesie.

9. Opis grobu (grobów, rozmiary, ile ofiar przypuszczalnie w jednym grobie):

Wspólny grób o rozmiarach około dwa metry długi i półtora metra szeroki.

10. Czy przeprowadzono ekshumację zwłok, czy urzędowo (protokół), gdzie pochowano zwłoki?

Ekshumacji nie przeprowadzono, zwłoki są pochowane w lesie koło Łoniowa.

11. Czy są podstawy do ewentualnego zarządzenia późniejszej ekshumacji?

Nie.

Dnia 20 września 1945 r. treść powyższego kwestionariusza została potwierdzona protokolarnie przez wójta gminy Łoniów Klimkiewicza Stanisława wobec Sądu Grodzkiego w Sandomierzu.