JAN SZCZERBIŃSKI

KWESTIONARIUSZ

o egzekucjach masowych i grobach masowych

Miejscowość: Osówka
Gmina: Pętkowice
Powiat: iłżecki
Województwo: kieleckie

1. Data i miejsce egzekucji:

24 czerwca 1943 r. w Osówce, gm. Pętkowice.

2. Rodzaj egzekucji:

Rozstrzelanie.

3. Dane dotyczące zamordowanych:

Polacy, Żydzi, cudzoziemcy: Polacy.

Ile osób zamordowano: 15 osób.

Skąd przywieziono ofiary:

Nazwiska, wiek, zawód, adresy:

1) Przydatek Jan, 58 lat, rolnik z Osówki

2) Stępniakowski Bronisław, 33 lata, rolnik z Osówki

3) Figiel Jan, 46 lat, rolnik z Osówki

4) Przydatek Stefan, 31 lat, rolnik z Osówki

5) Goliński Jan, 51 lat, rolnik z Osówki

6) Pakuła Wojciech, 49 lat, rolnik z Osówki

7) Pakuła Józefa, 45 lat, rolnik z Osówki

8) Kaczmarski Franek, 21 lat, rolnik z Osówki

9) Michalec Władysław, 25 lat, rolnik z Osówki 10) Przydatek Jan, 60 lat, rolnik z Osówki

11) Stępniakowski Stefan, 26 lat, rolnik z Osówki

12) Malek Tekla, lat 60, rolnik z Osówki

13) Malek Maria, lat 38, rolnik z Osówki

14) Stępień Marian, lat 24, rolnik z Osówki

15) Mikołajczyk Wiktor, lat 18, rolnik z Osówki

4. Czy wiadomo, o co oskarżono ofiary, czy egzekucja była zarządzeniem odwetowym itp.?

Sprawcy po straceniu wym. oświadczyli, że osoby te współdziałały z bandytami.

5. Kto dokonał egzekucji (żandarmi, gestapo, SS, policja, Wehrmacht)?

Żandarmi.

6. Czy znane są nazwiska sprawców (podać nazwiska)?

Nieznane.

7. Czy zwłoki zostały spalone, zniszczone w inny sposób (gdzie)?

Zwłoki Przydatka Stefana, Pakuły Wojciecha i Pakuły Józefy zostały spalone.

8. Gdzie zostały pochowane zwłoki (dokładne miejsce)?

Patrz na odwrocie.

9. Opis grobu (grobów), rozmiary grobu, ile ofiar przypuszczalnie w jednym grobie:

Zwłoki pogrzebane na cmentarzu parafialnym stanowią pojedyncze groby.

10. Czy przeprowadzono ekshumację zwłok, czy urzędowo (protokół), gdzie pochowano zwłoki?

11. Czy są podstawy do ewentualnego zarządzenia późniejszej ekshumacji?

Dnia 1 października 1945 r. treść powyższego kwestionariusza została potwierdzona protokolarnie przez wójta gminy Pętkowice Szczerbińskiego Jana wobec Sądu Grodzkiego w Lipsku n. Wisłą.

Pkt 3.