JAN SULIMA

KWESTIONARIUSZ O OBOZACH

Miejscowość: Kawęczyn
Gmina: Ciepielów
Powiat: iłżecki
Województwo: kieleckie

1. Nazwa obozu:

Obóz pracy przymusowej dla cywilnych.

2. Położenie obozu:

Wieś Kawęczyn, gmina Ciepielów, powiat iłżecki.

3. Rozmiary obozu:

Obóz mieścił się w 2 zagrodach.

4. Data założenia obozu:

15 sierpień 1944 r.

5. Data likwidacji obozu:

13 styczeń 1945 r.

6. Czy w obozie byli wyłącznie Polacy, czy wyłącznie Żydzi z Polski, czy Polacy i Żydzi z Polski?

Wyłącznie Polacy.

7. Czy w obozie byli cudzoziemcy, jacy (czy byli Żydzi z zagranicy?), ilu?

Nie było

8. Jaki był przeciętny stan zaludnienia obozu?

26 osób stale.

9. Ile osób przeszło przez obóz podczas istnienia?

120 osób.

10. Co się stało z więźniami podczas likwidacji obozu?

Uciekli.

11. Czy więźniowie pracowali w obozie, jaką pracę wykonywali, jakie były warsztaty pracy?

Więźniowie w dzień pracowali przeważnie przy umocnieniach wojskowych w lesie kawęczyńskim. Nocami zabierani byli pod silną eskortą do prac przy umocnieniach bojowych na linię frontu n. Wisłą.

12. Czy więźniowie pracowali poza obozem, jaką pracę wykonywali, gdzie?

Więźniowie pracowali przeważnie poza obozem na linii frontu, nocą przy budowie umocnień bojowych.

13. Jak odżywiano więźniów?

Średnio.

14. Czy w obozie była izba chorych, szpital?

Nie było.

15. Czy w obozie były epidemie, jakie?

Był świerzb.

16. Czy są dane o śmiertelności w obozie?

Nie ma.

17. Czy odbywały się egzekucje w obozie, poza obozem, w jaki sposób?

Egzekucji nie było, chorych zwalniano do domu.

18. Czy zwłoki niszczono, jak, gdzie?

Nie niszczono.

19. Czy w obozie było krematorium?

Nie było.

20. Czy ustalono, gdzie zostały pochowane zwłoki zamordowanych i zmarłych (podać miejsce)?

Nie ustalono.

21. Jaki jest obecnie stan obozu, co zostało zniszczone, co znajduje się na miejscu obozu?

Obozu nie ma i żadnych śladów po obozie nie ma.

22. Czy zachowały się z obozu jakieś dowody rzeczowe (dokumenty, rzeczy po zamordowanych i temu podobne), jakie, gdzie się znajdują, czy zostały zabezpieczone?

Nie ma.

23. Czy znane są nazwiska i ewentualne adresy osób, które więziono w obozie (podać)?

Najwięcej w obozie było mieszkańców wsi Kawęczyn, gminy Ciepielów, pow. iłżeckiego.

24. Czy znane są nazwiska Niemców, kierownika obozu i innych funkcjonariuszy (podać nazwiska, szarże)?

Kierownikiem obozu był podporucznik Niemiec z 214 dywizji, która była na odcinku frontu. Nazwisko nieznane.

Dnia 1 października 1945 r. treść powyższego kwestionariusza została potwierdzona protokolarnie przez wójta gminy Ciepielów Jana Sulimę wobec Sądu Grodzkiego w Lipsku n. Wisłą.