JAN SZCZERBIŃSKI

KWESTIONARIUSZ

o egzekucjach masowych i grobach masowych

Miejscowość: Okół
Gmina: Pętkowice
Powiat: iłżecki
Województwo: kieleckie

1. Data i miejsce egzekucji:

2 lipca 1943 r. w Okole, gm. Pętkowice.

2. Rodzaj egzekucji:

Rozstrzelanie i spalenie.

3. Dane dotyczące zamordowanych:

Polacy, Żydzi, cudzoziemcy: Polacy.

Ile osób zamordowano: 9 osób.

Skąd przywieziono ofiary:

Nazwiska, wiek, zawód, adresy:

1) Kowalczyk Szczepan, 45 lat, rolnik z Okola

2) Kowalska Stefania, 30 lat, przy mężu z Okola

3) Kowalska Irena, 8 lat, przy rodzicach z Okola

4) Kowalska Łucja, 5 lat, przy rodzicach z Okola

5) Kowalski Wiesław, 3 lata, przy rodzicach z Okola

6) Kowalski syn niechrzczony, 3 miesiące, przy rodzicach z Okola

7) Osojca Franciszek, 33 lat, rolnik z Okola

8) Osojca Aniela, 28 lat, przy mężu z Okola

9) Osojca Jan, 2 lata, przy rodzicach z Okola

4. Czy wiadomo, o co oskarżono ofiary, czy egzekucja była zarządzeniem odwetowym itp.?

Sprawcy oskarżyli ofiary o działalność polityczną.

5. Kto dokonał egzekucji (żandarmi, gestapo, SS, policja, Wehrmacht)?

Żandarmi.

6. Czy znane są nazwiska sprawców (podać nazwiska)?

Nazwiska sprawców nie znane.

7. Czy zwłoki zostały spalone, zniszczone w inny sposób (gdzie)?

Zwłoki straconych zostały spalone w Okole.

8. Gdzie zostały pochowane zwłoki (dokładne miejsce)?

Prochy zwłok straconych zostały pogrzebane w miejscu spalenia.


9. Opis grobu (grobów), rozmiary grobu, ile ofiar przypuszczalnie w jednym grobie:
10. Czy przeprowadzono ekshumację zwłok, czy urzędowo (protokół), gdzie pochowano zwłoki?
11. Czy są podstawy do ewentualnego zarządzenia późniejszej ekshumacji?

Dnia 1 października 1945 r. treść powyższego kwestionariusza została potwierdzona protokolarnie przez wójta gminy Pętkowice Szczerbińskiego Jana wobec Sądu Grodzkiego w Lipsku n. Wisłą.