JAN SZCZERBIŃSKI

KWESTIONARIUSZ

o egzekucjach masowych i grobach masowych

Miejscowość: Wólka Bałtowska
Gmina: Pętkowice
Powiat: iłżecki
Województwo: kieleckie

1. Data i miejsce egzekucji:

W lipcu 1944 r. (dokładniejsza data nieustalona).

2. Rodzaj egzekucji:

Rozstrzelanie.

3. Dane dotyczące zamordowanych:

Polacy, Żydzi, cudzoziemcy: Polacy.

Ile osób zamordowano: 4 osoby.

Skąd przywieziono ofiary:

Nazwiska, wiek, zawód, adresy:

1) Dunal Franciszek, 56 lat, rolnik z Wólki Baltowskiej

2) Dunal Franciszka, 44 lata, przy mężu z Wólki Baltowskiej

3) Dunal Władysław, 21 lat, rolnik z Wólki Baltowskiej

4) Dunal Tadeusz, 18 lat, rolnik z Wólki Baltowskiej

4. Czy wiadomo, o co oskarżono ofiary, czy egzekucja była zarządzeniem odwetowym itp.?

Sprawcy oskarżyli ofiary o posiadanie broni.

5. Kto dokonał egzekucji (żandarmi, gestapo, SS, policja, Wehrmacht)?

SS.

6. Czy znane są nazwiska sprawców (podać nazwiska)?

Nazwiska sprawców nie znane.

7. Czy zwłoki zostały spalone, zniszczone w inny sposób (gdzie)?

8. Gdzie zostały pochowane zwłoki (dokładne miejsce)?

Zwłoki pochowane na cmentarzu parafialnym w Siennie.

9. Opis grobu (grobów), rozmiary grobu, ile ofiar przypuszczalnie w jednym grobie:

Zwłoki pochowano w jednym grobie. Tylko zwłoki Władysława Dunala pochowano na cmentarzu parafialnym w Baltowie.

10. Czy przeprowadzono ekshumację zwłok, czy urzędowo (protokół), gdzie pochowano zwłoki?

Ofiary sprawcy pogrzebali w miejscu zbrodni na targowicy miejskiej w Sienni, gdyż przeprowadzono ekshumacje prywatnie i przeniesiono na cmentarz parafialny w Siennie

11. Czy są podstawy do ewentualnego zarządzenia późniejszej ekshumacji?

Dnia 1 października 1945 r. treść powyższego kwestionariusza została potwierdzona protokolarnie przez wójta gminy Pętkowice Szczerbińskiego Jana wobec Sądu Grodzkiego w Lipsku n. Wisłą.