JAN SZCZERBIŃSKI

KWESTIONARIUSZ

o egzekucjach masowych i grobach masowych

Miejscowość: Wólka Pętkowska
Gmina : Pętkowice
Powiat: iłżecki
Województwo: kieleckie

1. Data i miejsce egzekucji:

20 września 1943 i 13 lipca 1943 r. w Wólce Pętkowskiej.

2. Rodzaj egzekucji:

Rozstrzelanie.

3. Dane dotyczące zamordowanych:

Polacy, Żydzi, cudzoziemcy: Polacy.

Ile osób zamordowano: 8 osób.

Skąd przywieziono ofiary:

Nazwiska, wiek, zawód, adresy:

1) Szczerbiński Kazimierz, 33 lata, rolnik z Wólki Pętkowskiej

2) Kołodziejczyk Józef, 40 lat, rolnik z Wólki Pętkowskiej

3) Walczyk Jan, 29 lat, rolnik z Wólki Pętkowskiej

4) Artwik Jan, 20 lat, robotnik z Wólki Pętkowskiej

5) Artwik Tadeusz, 22 lata, robotnik z Wólki Pętkowskiej

6) Młynek Stanisław, 33 lata, robotnik z Wólki Pętkowskiej

7) Młynek Józef, 21 lat, robotnik z Wólki Pętkowskiej

8) Kryj Władysław, 18 lat, robotnik z kol. Pętkowice

4. Czy wiadomo, o co oskarżono ofiary, czy egzekucja była zarządzeniem odwetowym itp.?

Sprawcy oświadczyli podczas morderstwa, że straceni byli bandytami i współdziałali z partyzantami.

5. Kto dokonał egzekucji (żandarmi, gestapo, SS, policja, Wehrmacht)?

Żandarmi – gestapo.

6. Czy znane są nazwiska sprawców (podać nazwiska)?

Nieznane.

7. Czy zwłoki zostały spalone, zniszczone w inny sposób (gdzie)?

8. Gdzie zostały pochowane zwłoki (dokładne miejsce)?

Zwłoki straconych pochowane zostały na cmentarzu parafialnym w Pętkowicach.

9. Opis grobu (grobów), rozmiary grobu, ile ofiar przypuszczalnie w jednym grobie:

Przypuszczalnie w jednym grobie pochowano po dwie osoby.

10. Czy przeprowadzono ekshumację zwłok, czy urzędowo (protokół), gdzie pochowano zwłoki?

11. Czy są podstawy do ewentualnego zarządzenia późniejszej ekshumacji?

Dnia 1 października 1945 r. treść powyższego kwestionariusza została potwierdzona protokolarnie przez wójta gminy Pętkowice Szczerbińskiego Jana wobec Sądu Grodzkiego w Lipsku n. Wisłą.