WERONIKA BOŁDOK

Dnia 11 grudnia 1945 r. w Radomiu Sędzia Śledczy II rejonu Sądu Okręgowego w Radomiu, z siedzibą w Radomiu, w osobie Sędziego Kazimierza Borysa, przesłuchał niżej wymienionego w charakterze świadka bez przysięgi. Po uprzedzeniu świadka o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania świadek zeznał, co następuje:


Imię i nazwisko Weronika Bołdok
Wiek 45 lat
Imiona rodziców Ignacy i Józefa
Miejsce zamieszkania Radom, ul. 1 Maja 50 m. 14
Zajęcie wdowa po inżynierze agronomie
Wyznanie rzymskokatolickie
Karalność niekarana
Stosunek do stron obca

Dnia 24 września 1942 r. aresztowali gestapowcy mego męża Stefana Bołdoka, ur. 8 września 1902 r. w Radomiu, inżyniera agronoma, który w owym czasie był zatrudniony w składzie drzewa budowlanego inż. Nadolskiego w Radomiu.

Dnia 13 października 1942 mąż mój został stracony na szubienicy w Radomiu przy szosie kieleckiej. W tym samym czasie i miejscu został stracony brat mego męża Józef Bołdok, aresztowany w tydzień po aresztowaniu mego męża. Bliższych danych o nim może udzielić jego żona Halina Bołdokowa, zam. w Radomiu, Nowogrodzka 9.

Przy egzekucji nie byłam obecna. Na miejscu stracenia byłam dopiero następnego dnia. Zwłok męża nie widziałam i nie wiem, gdzie zostały one pochowane. Słyszałam, że wywieziono je na Firlej.

Powody aresztowania męża i stracenia go nie są mi znane.

W tydzień po straceniu męża mego był u mnie w domu gestapowiec i zawiadomił mnie ustnie, że mój mąż zmarł. Żadnego pisma mi nie zostawił.

Świadkowi okazano fotografię straconych na szubienicy w Radomiu przy szosie kieleckiej, po czym świadek zeznaje:

Nie mogę poznać wśród powieszonych swego męża. Natomiast poznaję brata mego męża Józefa Bołdoka, po wzroście i ubraniu, w pierwszym z prawej strony mężczyźnie, wiszącym na szubienicy. Drugim z rzędu, licząc od strony prawej, jest – według opowiadania moich znajomych, którzy widzieli zwłoki na szubienicy – mój mąż. Mąż mój miał na sobie w chwili aresztowania go ciemne ubranie, nie mogę go jednak poznać po twarzy. Wiszący drugi z prawej strony mężczyzna jest podobny do mego męża, również ze wzrostu.

Odczytano.