IGNACY MAŁECKI

Dnia 17 stycznia 1946 r. w Łodzi Sędzia Śledczy I rejonu Sądu Okręgowego w Łodzi w osobie Sędziego Stefana Baranowicza przesłuchał niżej wymienionego w charakterze świadka bez przysięgi. Po uprzedzeniu świadka o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania świadek zeznał, co następuje:


Imię i nazwisko Ignacy Małecki
Wiek 56 lat
Imiona rodziców Józef i Julianna
Miejsce zamieszkania Łódź, ul. Sanocka 24 m. 13
Zajęcie inspektor Zakładów Pracy
Wyznanie rzymskokatolickie
Karalność niekarany
Stosunek do stron obcy

Ad 1. Wiadomo mi, że w październiku 1942 r. jednego dnia, 13 lub 14, powieszono dziesięć osób – Polaków w końcu ul. Mlecznej w Radomiu, nazwisk tych osób nie pamiętam. Następnego dnia powieszono na dziedzińcu wytwórni broni w Radomiu 22 osoby, nazwisk tych osób nie znam, następnie trzeciego dnia naprzeciw Szkoły Technicznej przy szosie warszawskiej w Radomiu powieszono 15 osób, dziesięciu mężczyzn i pięć kobiet, jedna z nich była brzemienna. Z powieszonych kobiet jedna prawdopodobnie nazywała się Winczewska, synowa lub córka. Z kobiet nazywała się Tomaszewska, pracownica Oddziału „Społem”; ponadto powieszono wtedy sekretarkę Czerwonego Krzyża – przed wojną była przewodniczącą harcerstwa polskiego, nazwiska nie pamiętam.

Wiadomo mi, że w Rożkach Niemcy powiesili kilkanaście osób, ile – nie wiem.

Ad 2. Egzekucji nie widziałam. Spodziewam się, że mieszkańcy sąsiednich domów miejsca egzekucji mogą to zdarzenie opisać.

Ad 3. Na żadnym.

Ad 4. Nikogo.

Ad 5. Tablica na miejscu stracenia była wielkości 30 × 50 cm, biała, z czarnym napisem w języku polskim treści następującej: „Ostrzeżenie do ludności polskiej. Każdy, ktokolwiek będzie udzielał pomocy bandytów, będzie powieszony wraz z najbliższą rodziną”.

Ad 6. Zwłoki były chowane wieczorem, w jakim miejscu – nie wiem.

Odczytano.

Świadek Małecki dodatkowo podaje adres świadka egzekucji w Radomiu – Maria Krzywonos, Ubezpieczalnia Społeczna.