EUGENIA JASTRZĘBSKA

Dnia 25 lipca 1945 r. do Podsekcji Dokumentalnej Instytutu Naukowo-Społecznego zgłosiła się ob. Eugenia Jastrzębska, zamieszkała w Radomiu, i zeznała, że:

Mąż jej, Stanisław Jastrzębski, ur. 29 kwietnia 1904 r. w Radomiu, [został] aresztowany 23 września 1942 r. podczas pracy w Fabryce Broni, gdzie pracował jako przodownik, [i] stracony przez powieszenie 14 października 1942 r. przed Fabryką Broni.

Władysław Jastrzębski, ur. 24 kwietnia 1918 r., strażnik pożarny w Fabryce Broni, aresztowany podczas pracy, został stracony 13 października 1942 r. przy ul. Mlecznej.

Własnoręczny podpis Eugenii Jastrzębskiej, zamieszkałej w Radomiu przy ul. Strzeleckiej 21 m. 1.