WERONIKA BOŁDAK

Dnia 13 sierpnia 1945 r. zgłosiła się do Podsekcji Dokumentalnej Instytutu Naukowo- Społecznego Weronika Bołdakowa, [zamieszkała przy ul.] 1 Maja 50 m. 14, i zeznała, że:

Mąż jej Stefan Bołdak, ur. 7 września 1902 r., zamieszkały w Radomiu, z zawodu agronom, został aresztowany podczas pracy w składzie u p. Nadolnego pod koniec września 1942 r. W więzieniu przebywał trzy tygodnie, skąd był wywożony na badania na ul. Kościuszki. Został stracony przez powieszenie 13 października 1942 r. przy szosie kieleckiej.