BRONISŁAWA KURYS

Dnia 14 sierpnia 1945 r. do Podsekcji Dokumentalnej Instytutu Naukowo-Społecznego zgłosiła się Bronisława Kurys, zamieszkała przy ul. Broni 4, i zeznała, że:

Stanisław Kołkiewicz, ur. w 1908 r., z zawodu ślusarz, pracował w Fabryce Broni, został aresztowany podczas pracy 24 września 1942 r. [i] stracony przez powieszenie 13 października 1942 r. przy szosie kieleckiej.

Żona i dzieci straconego zginęli podczas bombardowania Radomia 4 września 1942 r.