KAMILA PROKOP

Dnia 15 sierpnia 1945 r. zgłosiła się do Podsekcji Dokumentalnej Instytutu Naukowo- Społecznego Kamila Prokop, nauczycielka pracująca w szkole im. Kościuszki [przy] ul. Dzierzkowskiej, [zamieszkała przy] ul. Okopowej 7, i zeznała, że:

Dorasiewicz, [który] pracował w wodociągach, [został] powieszony 15 października 1942 r., [a] Aurelia Szostakówna [została] powieszona przy stacji Rożki 12 października 1942 r.