ANNA WINCZEWSKA

Radom, 20 sierpnia 1945 r.

Życiorys śp. Henryka Winczewskiego

Henryk Winczewski [został] zamordowany przez Niemców 12 października 1942 r. w Rożkach. Urodził się 19 stycznia 1910 r. w Radomiu. Ukończył sześć klas gimnazjum w Wilnie. Z wojska został zwolniony ze względu na słabe zdrowie. W 1930 r. ożenił się. Do 1937 r. pracował w Urzędzie Skarbowym w Radomiu, następnie wyjechał do Staszowa za posadą u adwokata Filusa. W 1939 r., po ucieczce przed Niemcami, powrócił do Radomia, do rodziny. Podczas okupacji zajmował się handlem.

We wrześniu 1942 r. został aresztowany i po kilku dniach zwolniony, a 25 września 1942 r. powtórnie aresztowany wraz z całą rodziną. Do 12 października 1942 r. przebywał w więzieniu w Radomiu, na [Wydziale] Politycznym. Tegoż dnia, tj. 12 października 1942 r., został stracony przez powieszenie w Rożkach wraz ze swoim bratem Janem.

Osierocił żonę i dwie córeczki: jedna lat trzy, druga siedem miesięcy.