ALICJA KOCIŃSKA

Dnia 13 września 1945 r. zgłosiła się do Instytutu Naukowo-Społecznego Alicja Kocińska, [zamieszkała przy ul.] Białej 43, i zeznała, że:

Zofia Grabosz została aresztowana i powieszona 12 października 1942 r. przy stacji Rożki, mąż jej, Grabosz, zginął również zamordowany przez Niemców.