ZOFIA BRETSZNAJDER

10 października 1945 r. do Podsekcji Dokumentalnej Instytutu Naukowo-Społecznego zgłosiła się ob. Zofia Bretsznajder, [zamieszkała przy ul.] Starokrakowskiej 21 i zeznała, że:

Jej córka Halina Bretsznajder, ur. 7 listopada 1907 r., skończyła gimnazjum im. Marii Gajl w 1926 r., pracowała w dyrekcji KP do 1939 r., podczas wojny była sekretarką PCK i komendantką Harcerstwa Chorągwi Radomsko-Kieleckiej. Aresztowana 25 września 1942 r., przebywała cztery miesiące w więzieniu. Została stracona przez powieszenie przy szosie warszawskiej 15 października 1942 r.