ANDRZEJ SOKOŁOWSKI

[1.] Stopień, nazwisko i imię zeznającego:

St. strzelec podchorąży Andrzej Sokołowski.

[2.] Warunki i przebieg przymusowego wysiedlenia ludności cywilnej:

Początkowo aresztowano inteligencję, a następnie wszystkich i w rozmaitych okolicznościach. W zimnie w wagonie, bez odpowiedniego pożywienia wieziono nas cały miesiąc, zimą. Dzieci marły po drodze. Jeszcze we Lwowie widziałem pociąg, gdzie kilka wagonów trupów było.

[3.] Metody badania i torturowania aresztowanych w okresie śledztwa:

Jedną z metod było straszenie, a następnie bicie. Stale słychać było jęki i płacz kobiet i dzieci.

[4.] Procedura sądowa, wyrokowanie zaoczne i sposób ogłaszania wyroków (bardzo pożądane są teksty wyroków):

Bez przeprowadzenia rozprawy sądowej i wyroku zostałem po 14 miesiącach więzienia wywieziony.

[5.] Fakty mordowania ludzi podczas przemarszów, transportów, na robotach, w więzieniach itp.:

W czasie transportu codziennie były rewizje.

[7.] Życie w obozach przymusowej pracy (organizacja obozów, normy pracy):

Gdy przyjechałem, zastałem w Workucie ludzi, którzy byli już zupełnie moralnie załamani, fizycznie wycieńczeni i niezdolni do pracy.

[9.] Życie na tzw. posiołkach (stosunek władz sowieckich do ludności polskiej zesłanej bez wyroków sądowych):

Stosunek władz był wrogi, starano się nas zniszczyć i z tym się nie liczono. To było jasne dla nas.

Miejsce postoju, 16 marca 1943 r.