ANDRZEJ KWIECIEŃ

KWESTIONARIUSZ

o obozach

Miejscowość: Raczyce
Gmina: Grabki
Powiat: stopnicki
Województwo: kieleckie

1. Nazwa obozu:

Obóz pracy.

2. Położenie obozu:

W Raczycach-Piaskach, w prywatnym domu.

3. Rozmiary obozu:

15 m długości, 9 m szerokości.

4. Data założenia obozu:

20 października 1944 r.

5. Data likwidacji obozu:

12 stycznia 1945 r.

6. Czy w obozie byli wyłącznie Polacy, czy wyłącznie Żydzi z Polski, czy Polacy i Żydzi z Polski?

Sami Polacy z różnych wsi.

7. Czy w obozie byli cudzoziemcy? Jacy? Czy byli Żydzi z zagranicy? Ilu?

Nie.

8. Jaki był przeciętny stan zaludnienia obozu?

700 ludzi.

9. Ile osób przewinęło się przez obóz podczas jego istnienia?

1000.

10. Co się stało z więźniami podczas likwidacji obozu?

500 ludzi z miejsca uciekło, resztę zaś podczas ofensywy sowieckiej Niemcy ze sobą

zabrali. [Potem] wrócili.

11. Czy więźniowie pracowali w obozie? Jaką pracę wykonywali, jakie były warsztaty pracy?

Praca przy okopach i bunkrach.

12. Czy więźniowie pracowali poza obozem? Jaką pracę wykonywali, gdzie?

Pracowali przy okopach i bunkrach na linii frontowej od godz. 7.00 do 21.00 [?].

13. Jak odżywiano więźniów?

Bardzo słabo.

14. Czy w obozie była izba chorych, szpital?

Była.

15. Czy w obozie były epidemie? Jakie?

Nie było.

16. Czy są dane o śmiertelności w obozie?

Nie ma.

17. Czy odbywały się egzekucje w obozie/ poza obozem? W jaki sposób?

Nie było.

18. Czy zwłoki niszczono? Jak, gdzie?

Nie niszczono.

19. Czy w obozie było krematorium?

Nie było.

20. Czy ustalono, gdzie zostały pochowane zwłoki zamordowanych i zmarłych? (Podać miejsce).

Nie było zwłok zamordowanych.

21. Jaki jest obecnie stan obozu? Co zostało zniszczone, co znajduje się na miejscu obozu?

Podczas ofensywy budynki zostały całkowicie spalone.

22. Czy zachowały się z obozu jakieś dowody rzeczowe (dokumenty, rzeczy po zamordowanych itp.)? Jakie, gdzie się znajdują, czy zostały zabezpieczone?

Nie zachowały się dowody rzeczowe.

23. Czy znane są nazwiska i ewentualne adresy osób, które więziono w obozie? (Podać).

[Były to osoby] z terenu tutejszej gminy i sąsiedniej gminy Gnojno.

24. Czy znane są nazwiska Niemców, kierownika obozu i innych funkcjonariuszy? (Podać nazwiska, szarże).

Nieznane.

Dnia 6 października 1945 r. treść powyższego kwestionariusza została potwierdzona protokolarnie przez wójta gminy Grabki Andrzeja Kwietnia wobec Sądu Grodzkiego w Chmielniku.