STANISŁAW PRZYBYŁEK


Imię i nazwisko Stanisław Przybyłek
Zawód rolnik
Wiek 29 lat
Miejsce zamieszkania Życiny [?], gm. Potok

Zostałem aresztowany 10 sierpnia 1943 r. za przynależenie do Batalionów Chłopskich. Przesłuchiwany byłem przez żandarmerię w Busku, bity, lecz do winy się nie przyznałem. Stamtąd zostałem odstawiony do Oświęcimia, następnie po roku do Mauthausen, gdzie zostałem oswobodzony przez wojska amerykańskie. Doniesienie na mnie złożył Łukasz Milewicz – zmarły.

Tak zeznałem.

Odczytano mi.