GENOWEFA PIOTROWICZ


Imię i nazwisko Genowefa Piotrowicz
Wiek 28 lat
Zawód rolnik
Miejsce zamieszkania Smyków

Świadek, uprzedzona o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, zeznaje:

Mój śp. mąż Karol Piotrowicz został zatrzymany przez żandarmerię w lesie za Smykowem, gdzie ukrywało się dużo ludności cywilnej, jak również polscy partyzanci, i tam po wylegitymowaniu został zastrzelony. Było to w październiku 1944 r. Zwłoki męża odnalazłam i pochowałam w lesie w pojedynczym grobie.

Zaznaczam, że mój mąż robił obuwie dla partyzantów i z tego powodu prawdopodobnie został zastrzelony.

Odczytano.