STANISŁAW KMIECIK


Imię i nazwisko Stanisław Kmiecik
Wiek 37 lat
Zawód rolnik
Miejsce zamieszkania Głuchów

Świadek, uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, zeznaje:

W maju 1944 r. zostałem aresztowany przez żandarmerię z Chmielnika pod zarzutem nieuregulowania naznaczonego kontyngentu. Z Chmielnika zostałem odstawiony do Buska i po przesłuchaniu oraz skontrolowaniu kwitów odstawionego kontyngentu i wymiaru kontyngentu zostałem zwolniony.

Wyjaśniam, że z Buska zostałem odstawiony do więzienia w Pińczowie i dopiero wówczas we wrześniu zostałem zwolniony. Zaznaczam, że zostałem strasznie pobity oraz [że] Niemcy odgrażali się, że spalą całe moje zabudowania.

Odczytano.