WAWRZYNIEC PONIEWIERKO


Imię i nazwisko Wawrzyniec Poniewierko
Wiek 51 lat
Zawód rolnik
Miejsce zamieszkania Rudki

Świadek, uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, zeznaje:

20 lipca 1943 r. żandarmeria niemiecka z Chmielnika wraz z polskim policjantem Orłowskim z Szydłowa obstawiła mój dom i dom sąsiada Jana Wesołowskiego i aresztowała mojego syna Marcina Poniewierkę oraz Adama Wesołowskiego za to, że należeli do polskiej partyzantki.

Na miejscu w Rudkach powiązano ich powrozami i w straszliwy sposób skatowano, następnie wywieziono do Szydłowa, [a] stamtąd w tymże dniu do Chmielnika. Po ciężkich torturach, biciu i szarpaniu przez psy zostali po czterech dniach rozstrzelani za Chmielnikiem, gdzie zakopano zwłoki. Miejsca, w którym ciała zostały pochowane, nie znam.

Odczytano.