STANISŁAW ORŁOWSKI

Życiny, dnia 13 marca 1948 r. o godz. 14.00 ja, Czesław Kulawik, komendant posterunku Milicji Obywatelskiej w Szydłowie, zachowując formalności wymienione w art. 235–240, 258 i 259 kpk, przesłuchałem niżej wymienionego w charakterze świadka. Świadek, po uprzedzeniu o ważności przysięgi, złożył przepisaną przysięgę, [uprzedzony również o] prawie [do] odmowy zeznań z przyczyn w wymienionych w art. 104 kpk [oraz o] odpowiedzialności za fałszywe zeznanie w myśl art. 107 kpk, oświadczył:


Imię i nazwisko Stanisław Orłowski
Wiek 38 lat
Miejsce urodzenia Życiny, gm. Potok
Imiona rodziców Wawrzyniec i Ewa
Wyznanie rzymskokatolickie
Zawód rolnik
Miejsce zamieszkania Życiny, gm. Potok, pow. Busko-Zdrój
Stosunek do stron obcy

W niniejszej sprawie wiadomo mi, co następuje:

W czasie okupacji niemieckiej w 1943 r. zostali zabrani i wywiezieni do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu: Walery Rak, Jan Łukasik. Walery Rak został zamęczony w Oświęcimiu, a Jan Łukasik powrócił. Więcej w tej sprawie nic zapodać nie mogę.

Tak zeznałem.

Na tym protokół zakończono i przed podpisaniem odczytano.