STEFAN MARCINKIEWICZ

KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY OBOZÓW JEŃCÓW WOJENNYCH

Wachmistrz Stefan Marcinkiewicz

1. Nazwa obozu:

Miasto Brody, woj. lwowskie.

2. Skład jeńców:

Wojskowi wszystkich stopni.

3. Liczba jeńców:

1,3 tys.

4. Czas istnienia obozu:

Obóz nie był zlikwidowany w okresie mojego pobytu, a przebywałem od 2 października do 31 grudnia 1939 r.

5. Opis obozu:

Teren nieodpowiedni, błotnisty. Budynek zadowalający (stary zamek hr. Janiny [Jadwigi] Żyszczewskiej), lecz z powodu dużej liczby jeńców – ciasnota. Warunki bytu, jeśli chodzi o wyżywienie, o tyle o ile możliwe, co się zaś tyczy warunków higieny – okropne.

6. Życie w obozie:

Podział w obozie był na kompanie. Prace gospodarcze w obozie były następujące: rąbanie drewna, noszenie wody do kuchni, obieranie ziemniaków, czyszczenie rejonu obozu z błota i grodzenie obozu drutem kolczastym. Praca przymusowa poza obozem: kopanie rowów przy szosie i tłuczenie kamienia na szaber. Przejawów życia kulturalnego żadnych nie było.

7. Stosunek NKWD do jeńców:

Wrogi. Częste badania na okoliczność ewentualnego posiadania stopnia oficerskiego, względnie podoficerskiego, a także na okoliczność ewentualnego posiadania przez jeńców majątku ziemskiego. Propaganda w 1939 r. była dość znikoma. Jeśli chodzi o kary, ludzie niewinni byli często zamykani do ciemnych lochów podziemnych starego zamku.

8. Jeńcy, którzy się wyróżnili dodatnio lub ujemnie:

Początkowo nie dało się zauważyć, aby ktoś z jeńców wyróżnił się dodatnio lub ujemnie.

9. Zmarli w obozie:

Jeden z jeńców zmarł, nazwiska nie pamiętam. Wymieniony uległ nieszczęśliwemu wypadkowi przy pracy, przejechany przez samochód.

Uwagi:

Według zebranych wiadomości obóz ten istniał od 2 października 1939 r. do czasu wybuchu wojny sowiecko- niemieckiej.