STEFAN MARCINKIEWICZ

KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY OBOZÓW JEŃCÓW WOJENNYCH

Wachmistrz Stefan Marcinkiewicz

1. Nazwa obozu:

Zastawie k. Tarnopola.

2. Skład jeńców:

Wojskowi wszystkich stopni.

3. Liczba jeńców:

Dwa i pół tysiąca.

4. Czas istnienia obozu:

Od 26 maja do 28 czerwca 1941 r.

5. Opis obozu:

Teren odpowiedni. Namioty i świeżo wznoszone baraki z desek kryte papą. Wszystkie pomieszczenia dobre i nadające się do użytku. Wyżywienie dobre. Warunki higieniczne zadowalające.

6. Życie w obozie:

Cały obóz podzielony był na brygady. Wszyscy jeńcy zajęci przymusowo po 14 do 16 godzin na dobę przy budowie betonowego lotniska. Pracowano na dwie zmiany: dzienną [po] 16 godzin, nocną – [po] osiem. Z powodu braku czasu przejawów życia kulturalnego nie zauważono.

7. Stosunek NKWD:

Stosunek był nadal ostry, lecz zmierzał już do łagodniejszego postępowania, a to na skutek bliskiej wojny z Niemcami.

8. Jeńcy, którzy się wyróżnili dodatnio lub ujemnie:

Jeńców, którzy by wyróżnili się dodatnio, nie było. Natomiast ujemnie wyróżnił się Józef Gondek z Radomia, który był konfidentem NKWD i działał na niekorzyść jeńców.

9. Zmarli w obozie:

Wypadków śmierci nie było.

Uwagi:

Naloty samolotów niemieckich od wybuchu wojny do czasu wywozu do Rosji były codziennie po kilka razy. Jeńcy byli ostrzeliwani tylko z karabinów maszynowych, wypadków śmierci nie było.