JAN METELICKI

1. Dane osobiste (imię, nazwisko, stopień, wiek, zawód i stan cywilny):

Strzelec Jan Metelicki, 45 lat, urzędnik administracji ogólnej, żonaty (dwoje dzieci).

2. Data i okoliczności zaaresztowania:

Zostałem aresztowany we własnym mieszkaniu w nocy z 22 na 23 marca 1940 r. Poprzednio przeprowadzono ścisłą rewizję mieszkania.

3. Nazwa obozu, więzienia lub miejsca przymusowych prac:

Siedziałem w trzech więzieniach: w Augustowie, Witebsku i Gorkim.

4. Opis obozu, więzienia:

Warunki były okropne: ciasnota, zaduch, brak powietrza.

5. Skład więźniów, jeńców, zesłańców:

W wyszczególnionych więzieniach, z wyjątkiem Augustowa, przebywało ok. 75 proc. przynależnych do narodowości polskiej. Zarzucano im przeważnie przestępstwa polityczne. Pozostały procent przypadał na Żydów i Białorusinów. W Augustowie przebywało 90 proc. Polaków, resztę [stanowili] Żydzi. Poziom umysłowy i moralny [był] średni, gdyż były jednostki, które podczas badania pod presją załamywały się. Wzajemne stosunki między Polakami były dobre, [między] Polakami a Białorusinami – wrogie.

6. Życie w obozie, więzieniu:

Od chwili aresztowania aż do zwolnienia przebywałem pod śledztwami w więzieniach. Wyżywienie w Augustowie, jak na warunki więzienne, było możliwe. W Witebsku żywiono znacznie gorzej, a w Gorkim żywienie [było] bardzo złe.

7. Stosunek władz NKWD do Polaków:

Podczas przeprowadzanego śledztwa w najrozmaitszy sposób łajano i kilkakrotnie byłem bity.

8. Pomoc lekarska, szpitale, śmiertelność:

Pomoc lekarska w wyszczególnionych więzieniach była niedostateczna (brak lekarstw).

9. Czy i jaka była łączność z krajem i rodzinami?

Łączności z krajem i rodziną nie miałem.

10. Kiedy został zwolniony i w jaki sposób dostał się do armii?

Zwolniony z więzienia w Gorkim [zostałem] 7 września 1941 r., wstąpiłem do armii dobrowolnie.