WŁADYSŁAW POPOW

1. Dane osobiste (imię i nazwisko, stopień, wiek, zawód, stan cywilny):

Kanonier Władysław Popow, 20 lat, uczeń.

2. Data i okoliczności aresztowania:

Aresztowany 20 czerwca 1941 r. w Stołpcach. Okoliczności: rewizja w nocy, aresztowanie i zesłanie do Krasnojarskiego Kraju do kołchozu Chandała na okres trzech miesięcy.

3. Nazwa obozu, więzienia lub miejsca przymusowych prac:

Obóz (kołchoz) Chandała.

4. Opis obozu, więzienia:

[Teren] nizinny, budynki drewniane, warunki mieszkaniowe złe, higiena – żadna.

5. Skład więźniów, jeńców, zesłańców:

Polacy, Łotysze, Rosjanie. Kategoria przestępstw – tło polityczne. Poziom umysłowy wysoki. Wzajemne stosunki bardzo dobre.

6. Życie w kołchozie:

Praca na roli, w tartaku, zwózka zboża. Warunki pracy bardzo złe, normy procentowe. Wynagrodzenie – w naturze – złe. Wyżywienie złe, ubranie własne. Życie koleżeńskie dobre, kulturalne – żadne.

7. Stosunek władz NKWD do Polaków:

Propaganda komunistyczna, [głosząca,] że ich ustrój dobry, że Polski już nie będzie.

8. Pomoc lekarska, szpitale, śmiertelność:

Pomoc lekarska żadna, szpitali brak, śmiertelność mała. Jeden, śp. Obridzki, ok. 50 lat.

9. Czy i jaka była łączność z krajem i rodzinami?:

Łączność z krajem i rodziną – żadna.

10. Kiedy został zwolniony i w jaki sposób dostał się do armii?:

Zwolniony we wrześniu 1941 r., na własną rękę dostał się do armii.