MARKUS HERBST

1. Dane osobiste:

Kanonier Markus Herbst, [ur.] 1919 r., krawiec, kawaler.

2. Data i okoliczności zaaresztowania:

25 października 1939 r. w Lesku, na granicy niemiecko-rosyjskiej.

3. Nazwa obozu, więzienia, miejsca robót przymusowych:

Więzienia Lesko, Lwów, Dniepropietrowsk, Charków, łagry Samarłagu w Kujbyszewie, Komi ASRR, Peczora.

4. Opis obozu, więzienia:

W Komi – namioty, warunki mieszkaniowe złe, higiena zła.

5. Skład jeńców, więźniów, zesłańców:

Polaków 60 proc., kategorie przestępstw różne, poziom umysłowy przeciętny, wzajemne stosunki złe.

6. Życie w obozie, więzieniu itp.:

Praca 12 godzin dziennie, warunki pracy złe. Normy duże, wynagrodzenie małe i zależne od normy, kwalifikacji. Ubranie własne, obuwie porwane. Życie koleżeńskie dobre tylko z Polakami.

7. Stosunek władz NKWD do Polaków:

Stosunek NKWD zły, sposób badania dręczycielski, zarzucanie szpiegostwa. Wrogie nastawienie do Polski.

8. Pomoc lekarska, szpitale, śmiertelność:

Zła, nie było wiadomo.

9. Czy i jaka była łączność z krajem i rodziną?:

Żadnej wiadomości.

10. Kiedy został zwolniony i w jaki sposób dostał się do armii?:

Data zwolnienia: 5 września 1941 r. Data wstąpienia: do armii 20 września 1941 w Tocku [Tockoje], jako ochotnik.