ROMUALD GIESNER

1. Dane osobiste (imię, nazwisko, stopień, wiek, zawód, stan cywilny):

Kanonier Romuald Giesner, 18 lat, uczeń.

2. Data i okoliczności zaaresztowania:

Zostałem złapany 3 listopada 1939 r. w czasie przekraczania granicy węgierskiej.

3. Nazwa obozu, więzienia, miejsca robót przymusowych:

Siedziałem w następujących więzieniach: Worochta, Nadwórna, Stanisławów, Płoskirów, Kamieniec Podolski, Wierchnieuralsk.

4. Opis obozu, więzienia:

Przeważnie cele, w których mieściło się ok. 50 osób. Spaliśmy na ziemi i na tych rzeczach, które każdy miał ze sobą. Higiena przeważnie straszna.

5. Skład jeńców, więźniów, zesłańców:

Na terenach polskich przeważnie siedzieli „turyści” (ci, co chcieli przekroczyć granicę), zaś na terenach sowieckich byli więźniowie rozmaitych kategorii (złodzieje, spekulanci, bandyci itp.). Na celach, w których [była] większa część Ukraińców, stosunki były straszne. Ukraińcy na każdym kroku starali się Polakom dokuczyć, dawali najgorsze jedzenie itd.

6. Życie w obozie, więzieniu:

Do wybuchu wojny sowiecko-niemieckiej rano dostawaliśmy 60 dag chleba i gorzką herbatę, na obiad zupa i łyżka gęstej kaszy, na kolację zupa. Po wybuchu wojny sowiecko-niemieckiej rano dostawaliśmy 45 dag chleba i gorącą wodę, na obiad zupa i na kolację zupa. W jednym ubraniu chodziło się przez cały czas przebywania w więzieniu. Jeśli ktoś nie miał własnego ubrania, nie mógł nawet tego wyprać.

7. Stosunek władz NKWD do Polaków:

W czasie przesłuchiwań zamykali w karne cele, wiązali w tzw. śmiertelną koszulę i trzymali tak długo, aż więzień przyznał się do zarzucanego przestępstwa.

8. Pomoc lekarska, szpitale, śmiertelność:

Zmarły następujące osoby: Śledzianowski, Pustelnik, Sużba.

9. Czy i jaka była łączność z krajem i rodziną?:

Nie było żadnej łączności.

10. Kiedy został zwolniony i w jaki sposób dostał się do armii?:

19 lutego 1940 r. [1942 r.?] po zwolnieniu [wyjechałem] na koszt NKWD i 22 lutego w Czokpaku wstąpiłem do wojska.