JÓZEF RAJZER

1. Dane osobiste (imię, nazwisko, stopień, wiek, zawód i stan cywilny):

Kanonier Józef Rajzer, 34 lata, rolnik, żonaty.

2. Data i okoliczności zaaresztowania:

9 lutego 1940 r., osada Czabarówka, pow. kopyczyniecki.

3. Nazwa obozu, więzienia lub miejsca przymusowych prac:

Na robotach przymusowych w miejscowości Kulicze, obłast Trojsk [Troick?].

4. Opis obozu, więzienia:

Las, baraki, 140 rodzin na barak. Wszy, brak bielizny.

5. Skład więźniów, jeńców, zesłańców:

Polacy. Inteligencja. Stan moralny zły.

6. Życie w obozie, więzieniu:

Praca od świtu do nocy, na chłodzie, wysokie normy. Wyżywienie złe (owies). Brak ubrania. Współżycie istniało.

7. Stosunek władz NKWD do Polaków:

NKWD – kary pieniężne, zamykali. Co tydzień mityngi. Informacji o Polsce żadnych, ze strony władz ujemne.

8. Pomoc lekarska, szpitale, śmiertelność:

Pomoc słaba. Duża śmiertelność. Śp. Marceli z Czabarówki, śp. Michał Jasiński z Czabarówki.

9. Czy i jaka była łączność z krajem i rodzinami?

Łączność była.

10. Kiedy został zwolniony i w jaki sposób dostał się do armii?

15 września 1941 r. koleją ze stacji Zarackoj do obłasti andirzomskiej [andiżańskiej] do kołchozu, a z kołchozu na komisję do Taszkentu.