ANTONI RÓŻAŃSKI

1. Dane osobiste (imię, nazwisko, stopień, wiek, zawód i stan cywilny):

Kan. Antoni Różański, ur. w 1910 r., gajowy, żonaty.

2. Data i okoliczności zaaresztowania:

10 lutego 1940 r. w lesie Halileja, pow. Czortków. Aresztowany i wywieziony wraz z żoną i dziećmi.

3. Nazwa obozu, więzienia lub miejsca przymusowych prac:

Ałtajski Kraj, uczastek Prystań, rejon czerwiański, mikrorajon kwartał 90.

4. Opis obozu, więzienia:

Tajga Sybiru, baraki zamieszkiwane przez osiem rodzin w jednym pomieszczeniu.

5. Skład więźniów, jeńców, zesłańców:

Sześć rodzin ukraińskich, 70 – polskich osadników. Wrogi stosunek Ukraińców do Polaków. Poziom umysłowy przeciętny.

6. Życie w obozie, więzieniu:

Wyrąb lasu i eksportowanie do składów. Norma przekraczała siły przeciętnego człowieka. Pracę wykonywano za marne wynagrodzenie. Wyżywienie, opał i ubranie – staraniem i kosztem własnym. Świetlic, książek, gazet nie było.

7. Stosunek władz NKWD do Polaków:

Wrogie nastawienie NKWD, szczególnie do Polaków. Badania przeprowadzane pod terrorem karceru bądź też zmniejszenie porcji jedzenia. Zmuszanie do wychwalania ustroju komunistycznego, zaś religia i język polski były wzbronione. Polska w ich mniemaniu została skreślona raz na zawsze z karty – mapy.

8. Pomoc lekarska, szpitale, śmiertelność:

Pomoc lekarska prawie nie istniała w praktyce. Śmiertelność była zastraszająca.

9. Czy i jaka była łączność z krajem i rodzinami?

Listy cenzurowane.

10. Kiedy został zwolniony i w jaki sposób dostał się do armii?

Na własne staranie. Zwolniony zostałem 21 września 1941 r.