TEOFIL SZABŁOWSKI

1. Dane osobiste (imię, nazwisko, stopień, wiek, zawód i stan cywilny):

Kan. Teofil Szabłowski, 19 lat, bez zawodu, kawaler.

2. Data i okoliczności zaaresztowania:

10 lutego 1940 r., w miejscu zamieszkania, jako syn gajowego.

3. Nazwa obozu, więzienia lub miejsca przymusowych prac:

Baładdżał [Dżałał-Abad?].

4. Opis obozu, więzienia:

Pustynia, budynki gliniane (lepianki), higiena żadna (wszy).

5. Skład więźniów, jeńców, zesłańców:

Większość to Polacy.

6. Życie w obozie, więzieniu:

Praca trwała osiem godzin, normy wysokie, zapłata za pracę mała, ubrania nie dostawaliśmy.

7. Stosunek władz NKWD do Polaków:

Wrogi. Mityngi dwa razy na tydzień.

8. Pomoc lekarska, szpitale, śmiertelność:

Lekarz był, szpital był. Śmiertelność – przez cały czas pobytu umarło 20 osób.

9. Czy i jaka była łączność z krajem i rodzinami?

Otrzymywałem listy i paczki żywnościowe.

10. Kiedy został zwolniony i w jaki sposób dostał się do armii?

29 sierpnia 1941 r. Z miejsca pracy jechałem aż do Gorczakowa pociągiem.