WALDEMAR KRUPA

Waldemar Krupa
kl. VI
Szkoła nr 1 w Parczewie
Parczew, 15 czerwca 1946 r.

Moje wspomnienie z minionej wojny z Niemcami

Było to w 1943 r. w Chełmie. Idąc ze szkoły przez miasto, usłyszałem przez radio, że dzisiaj zostaną rozstrzelani Polacy posądzeni przez Niemców o współpracę z bandą. Poszedłem więc na rynek i zobaczyłem trzy samochody napełnione skazańcami. Niemcy ustawili ich pod kamienicą i salwami zaczęli strzelać do tych nieszczęśliwych. Ani jeden okrzyk nie wyrwał się z piersi skazańców. Po egzekucji ludzie jak spłoszone sarny ścigane przez lwa zaczęli uciekać.