NATALIA NIENAŁTOWSKA

Natalia Nienałtowska
ul. Batorego 11 m. 6
07-300 Ostrów Mazowiecka

Główna Komisja Badań
Zbrodni Hitlerowskich w Polsce
Okręgowa Komisja w Białymstoku
Białystok, ul. Bema 11

Dotyczy sprawy: KO 96/88

W nawiązaniu do pisma nr Ldz. 1476/88 w imieniu brata Leonarda Skłodowskiego, do którego pismo było skierowane, niniejszym informuję, że mama Amelia Skłodowska zmarła w 1966 r., mając 56 lat, jak również nie żyje siostra ojca Apolonia, której adres mamy podać. Żyją natomiast wszystkie dzieci zamordowanego (zabitego) 20 stycznia 1944 r. Heronima [Hieronima] Skłodowskiego, których nazwiska, daty urodzenia i aktualne miejsca zamieszkania podaję. I tak:


1. Leonard Skłodowski, ur. 10 stycznia 1931 r., zam. Skłody-Piotrowice, 07-323 Zaręby Kościelne,
2. Irena Dmochowska, ur. 1 stycznia 1932 r., zam. Dmochy-Wypychy, poczta Czyżew,
3. Natalia Nienałtowska, ur. 3 lipca 1937 r., zam. Ostrów Mazowiecka, ul. Batorego 11 m. 6,
4. Cecylia Tomczuk, ur. 27 listopada 1939 r., zam. Kobyłka k. Warszawy, ul. Ręczajska 1, blok 4, m. 23,
5. Włodzimierz Skłodowski, ur. 18 kwietnia 1942 r., zam. Ostrów Mazowiecka, pl. Waryńskiego 12 m. 9.

Ponadto informuje, że nie pamiętamy nazwisk Żydów, którym była udzielana pomoc, co było przyczyną śmierci naszego ojca i babci.

Z poważaniem
Nienałtowska