WŁODZIMIERZ SKŁODOWSKI
NATALIA NIENAŁTOWSKA

Włodzimierz Skłodowski
ul. Piłsudskiego 33
07-300 Ostrów Mazowiecka

Natalia Nienałtowska
ul. Batorego 11 m. 1
07-300 Ostrów Mazowiecka

Główna Komisja Badania
Zbrodni Hitlerowskich w Polsce
Instytut Pamięci Narodowej
Prokurator Wacław Bielawski
Warszawa, Al. Ujazdowskie 11

W związku z wnioskiem przesłanym przez Główną Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce – Okręgową Komisją w Białymstoku zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, co dalej dzieje się z tym wnioskiem, tj. o nadanie [naszym rodzicom] odznaczenia Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.

Nadmieniamy, że rodzice nasi oraz babka przechowywali Żydów i udzielali im pomocy, za co ojciec Heronim [Hieronim] Skłodowski oraz babka Aleksandra Skłodowska zostali zamordowani 20 stycznia 1944 r., natomiast matka nasza wraz z pięciorgiem dzieci została przewieziona do więzienia w Jasienicy.

Nr sprawy: Ko 96/88
Ldz. 1821/88