MIKOŁAJ WOŁK-LEWANOWICZ

1. Dane osobiste (imię, nazwisko, stopień, wiek, zawód i stan cywilny):

Mikołaj Wołk-Lewanowicz [nieczytelne], ur. 11 marca 1912 r., pełniący obowiązki leśniczego, kawaler.

2. Data i okoliczności zaaresztowania:

Aresztowany zostałem 12 kwietnia 1940 r. o godz. 2.00 w nocy, w mieszkaniu siostry Laszkiewiczowej w Lidzie, gdzie ukrywałem się jako pracownik leśny i członek Przysposobienia Wojskowego Leśników.

3. Nazwa obozu, więzienia lub miejsca przymusowych prac:

Pietropawłowsk [?], łagpunkt, potem zostałem przeniesiony na rybny promysł w Murmańsku.

4. Opis obozu, więzienia:

W jednym i drugim obozie mieszkaliśmy w barakach wspólnych. Co sobota łaźnia i zmiana bielizny.

5. Skład więźniów, jeńców, zesłańców:

Więźniowie różnej narodowości, przeważnie polityczni i kieszonkowcy. Poziom umysłowy różny, od inteligencji z wykształceniem wyższym do elementarnego. Między Polakami [stosunki] dobre.

6. Życie w obozie, więzieniu:

Pobudka o godz. 5.00, wyjście do roboty z orkiestrą i przemowa politruka. Powrót o 18.00 [nieczytelne] 120 g [?] ryby na [nieczytelne] dwóch w lesie [nieczytelne] m3 drzewa. Zarobek w p. [?]: sześć rubli. Wyżej [nieczytelne] stosownie do wyrobionej normy. [Nieczytelne] brak [nieczytelne] na rybnym promysle: 1 litr tranu. Świetlica: radio i przemowy politruka o dobrej pracy.

7. Stosunek władz NKWD do Polaków:

Tortury przy badaniu, karcer. Przemówienia politruka o potrzebie pracy, „do Polski nigdy nie wrócisz”.

8. Pomoc lekarska, szpitale, śmiertelność:

Szpitale i izby chorych. Śmiertelność duża.

9. Czy i jaka była łączność z krajem i rodzinami?

Otrzymywałem listy i paczki żywnościowe.

10. Kiedy został zwolniony i w jaki sposób dostał się do armii?

Zwolniony w grudniu 1941 r. Odnalazłem rodzinę i razem [z nią] wyjechałem na południe, tam w Taszłaku wstąpiłem do wojska.