ANONIM

Chełm, 27 czerwca 1946 r.

Jak uczyliśmy się w czasie okupacji niemieckiej

Zaczęłam chodzić do szkoły, mając siedem lat. Każdego roku zdawałam do następnej klasy. Uczyłam się w szkole jak wszyscy normalnie. W takich warunkach ukończyłam pięć klas.

Gdy wybuchła wojna, nie mogłam już uczęszczać do szkoły jak inni. Naukę pobierałam potajemnie, dorywczo i nie w pełnym zakresie. Nie uczono nas wcale historii i geografii. Piątą klasę przerabiałam w grupie, a szóstą i siódmą już w domu i z wielkimi przerwami z powodu wysiedlenia, wywożenia młodzieży przez okupantów niemieckich. Po przerobieniu szóstej i siódmej klasy zdałam egzamin, na podstawie którego otrzymałam świadectwo ukończenia szkoły. Był to 1942 r. Do końca wojny nie uczyłam się już wcale. Po wojnie, w 1946 r., zaczęłam uczęszczać do gimnazjum w Chełmie.