FRANCISZEK GŁADYSZ

Dnia 18 kwietnia 1947 r. w Suchedniowie sędzia śledczy Sądu Okręgowego w Kielcach Ludwik Jankowski przesłuchał niżej wymienionego w charakterze świadka, bez przysięgi. Po uprzedzeniu świadka o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, świadek zeznał, co następuje:


Imię i nazwisko Franciszek Gładysz
Data urodzenia 21 czerwca 1903 r.
Imiona rodziców Antoni i Agnieszka z d. Głogowska
Miejsce zamieszkania Suchedniów, pow. kielecki
Zajecie kierownik szkoły
Karalność niekarany

Świadkiem pacyfikacji Antonielowa, Skałki Polskiej i Michniowa, położonych na terenie pow. kieleckiego, nie byłem. W czasie okupacji pracowałem przez pewien okres w zakładach fotograficznych w Kielcach pozostających pod zarządem niemieckim. W związku z tym stanowiskiem często otrzymywałem od Niemców filmy zdjęć przez nich wykonywanych w celu zrobienia odbitek. Tą drogą udało mi się [je] skopiować. Dodatkowe egzemplarze przechowywałem i załączam [je] do niniejszego protokołu wraz z odnośnymi uwagami na samych odbitkach i dodatkowym arkuszu zawierającym szczegółowe objaśnienia.

Odczytano.