MARIAN PIŁSUDSKI

Dnia 28 kwietnia 1947 r. w Kielcach sędzia śledczy Sądu Okręgowego w Kielcach Ludwik Jankowski przesłuchał niżej wymienionego w charakterze świadka, bez przysięgi. Po uprzedzeniu świadka o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, świadek zeznał, co następuje:


Imię i nazwisko Marian Piłsudski
Data urodzenia 15 grudnia 1912 r.
Imiona rodziców Eugeniusz Antoni i Maria z d. Szumska
Miejsce zamieszkania Suchedniów, pow. kielecki
Zajęcie leśniczy Lasów Państwowych
Karalność niekarany

14 lipca 1943 r., czyli następnego dnia po przeprowadzonej pacyfikacji gromady Michniów, gm. Suchedniów, pow. kielecki, udałem się do tej wioski, gdzie zastałem już tylko zgliszcza oraz zwęglone zwłoki pomordowanych mieszkańców. Wszystkie zabudowania były doszczętnie spalone, w kilku zagrodach widziałem zwęglone zwłoki dzieci i osób starszych, których nie można było zidentyfikować. Wykonałem szereg zdjęć, które dostarczyłem panu Mieczysławowi Jastrzębskiemu celem przesłania ich następnie Komisji Badania Zbrodni Niemieckich. Okazane mi fotografie są właśnie wykonanymi przeze mnie. (Świadkowi okazano zdjęcia znajdujące się w aktach sprawy, koperta 8). Przedstawiają one: nr 1 – gajówkę nadleśnictwa Suchedniów w Michniowie, według załączonego na zdjęciu objaśnienia, na pozostałych fotografiach – nr od 2 do 11 – zamieszczono objaśnienia.

Z całokształtu zgliszcz i zwęglonych zwłok wynikało, że podczas pacyfikacji w sposób szczególny znęcano się nad ofiarami, np. spalono żywcem gajowego Romana Malinowskiego, którego żerdzią wpychano do płonącej stodoły. Ze zwęglonych zwłok [przedstawionych] na zdjęciu nr 5 wynikało, że ofiary ginęły w kurczowych uściskach.

Odczytano.